Basisschool De Berentuin heeft bestaansrecht

vrijdag, 07 juli 2017

Directeur Paul De Roo nam contact op met onze redactie om enkele onduidelijkheden de wereld uit te helpen. Dat er veranderingen op til staan in De Vlierzeelse Berentuin, daar kan niemand omheen, maar waarom er veranderingen nodig zijn wenst Paul De Roo even te verduidelijken. 1 ding is zeker, de directie van de school zal er alles aan doen om de gezellige familiale toestanden in de kleine wijkschool te garanderen. Het blijft een school waar elk kind zichzelf op een veilige manier kan ontplooien.

Directeur paul De Roo: Naar aanleiding van diverse geruchten en roddels wil het schoolbestuur van de Vlierzeelse bassisschool De Berentuin toch enige duiding geven bij de situatie over de recent besliste organisatie van de Vlierzeelse wijkschool voor het komende schooljaar. Vooral voor wat het lager betreft is het, naar organisatie toe, zo goed als onmogelijk om de schoolpuzzel voor volgend schooljaar georganiseerd te krijgen, tenzij 1-2-3 en 4-5-6 samen zitten! Voor volgend schooljaar kan de school twee leerkrachten in kleuter én twee in lager inzetten.
Het schoolbestuur kiest niet voor een officiële herstructurering volgend schooljaar maar gelooft in de toekomst door alles in te zetten op het kleuteronderwijs met behoud van minimum 2 graden lager. We spreken dus niet van een herstructurering, maar reorganisatie.
Omdat men momenteel met de verkregen lestijden geen vijf klassen meer kunnen organiseren, werd beslist om voor volgend schooljaar de derde graad over te brengen naar de hoofdschool. Dit gaat over de kleinste groep van zo’n 7 leerlingen.
Zo blijven twee kleuterklasjes en twee graden (1ste en 2de graad) overeind, waardoor voor leerlingen tot en met het vierde leerjaar de pedagogische kwaliteit in de Berentuin gegarandeerd blijft. We hebben deze boodschap medegedeeld aan het personeel en aan de betrokken ouders. Zo’n reorganisatie is voor niemand leuk, maar we denken dat we mits overleg en vertrouwen tussen ouders, personeel en directie deze stap tot een goed einde kunnen brengen in het belang van de toekomst van de school. We denken dat we hierdoor het hoogst mogelijke comfort bieden aan kinderen én personeel.
De kinderen kunnen ’s morgens blijven komen naar hun vertrouwde dorpsschool in Vlierzele en zullen met de schoolbus naar de hoofdschool in S-L-Houtem worden gebracht.
Er is dus geen sprake van dat de vestigingsplaats in Vlierzele zou verdwijnen, zoals de geruchten deden vermoeden. Daar is nooit sprake van geweest. Bovendien willen wij de troeven van een hecht lerarenkorps en een ondernemend oudercomité, ingebed in het lokale weefsle niet zomaar kwijt spelen. Deze school heeft alles in zicht om een nieuwe start te nemen.
Naar de toekomst toe wil het schoolbestuur extra inzetten op het kleuteronderwijs. We werken aan een toekomstig project voor de Berentuin. Het is de bedoeling om van onder uit (peuters/kleuters) de school weer op te bouwen. Verschillende opties worden momenteel onderzocht. Daarbij wordt ook de piste voor het inrichten van een kindercrèche onderzocht. Samen met het oudercomité, leerkrachten en bestuur wordt binnenkort samen gezeten om enkele initiatieven voor het komende schooljaar concreet op touw te zetten.
In Vlierzele beschikken we over een sterk geëngageerd team van leerkrachten en ouders. Die moeten het verschil maken! Voor wat de eventuele overgang van de kinderen naar de hoofdschool betreft zal de school zorgen voor een goed verloop. Daarbij denken we aan o.a. aan bezoeken in de hoofdschool en gratis busvervoer van en naar de wijkschool.

Gerelateerde artikelen

@thuisinhoutem op Twitter

Thuis in Houtem
Hiep hiep hoera 🎂🎂🎂 Benieuwd naar wat voor een verjaardagsfeestje het wordt? ➡️ Kijk dan snel even verder:… https://t.co/aQfZXp0Y9r

Logo TiH 1

Alle nieuws en informatie over Sint-Lievens-Houtem, waar en wanneer jij dat wil!

Like ons op Facebook!


Webdesign en hosting door WAVI || Digitale marketing door Pieter De Moor
Thuis in Houtem VZW - BE0647.927.930 - Verkoopsvoorwaarden