Familiewandeling door de Houtemse groene long

vrijdag, 25 mei 2018

Op zondag 27 mei organiseert het buurtcomité Leefbaar’s Hondshuffel – Hofkouter – Mgr. Meulemanstraat een familiewandeling voor jong en oud doorheen één van de mooiste groene zones van Sint-Lievens-Houtem. De voorbije maanden was er heel wat heisa betreffende de geplande ‘monster’verkaveling die daar door het gemeentebestuur voorzien wordt. Onder het motto ‘onbekend is onbemind’ wil het comité de buurt verkennen en tonen aan geïnteresseerden tijdens een speelse wandeling. Onderweg worden de trage (voet)wegen verkend en wordt wat informatie verstrekt over de fauna en flora in het prachtige gebied. 

De wijk ’s Hondshuffel en de voetwegen naar de wijk Hofkouter liggen wat verborgen in het centrum van de gemeente: als je er niet moet zijn, kom je er niet. Nochtans leent de buurt zich uitstekend om te wandelen en te fietsen langs de trage wegen.  Vandaar het idee om tijdens een wandeling aan iedereen de mooie buurt te tonen. Het actiecomité hoopt op heel wat belangstelling: niet alleen van de tegenstanders van de geplande woonwijk, maar ook van sympathisanten en andere geïnteresseerden zijn welkom. De organisatoren hopen ook de mandatarissen en gemeenteraadsleden van de verschillende politieke fracties te mogen verwelkomen. Belangrijk: het actiecomité wil politiek neutraal blijven maar rekent op een eerlijke en open communicatie met de gemeentelijke overheid. 

Voor- en tegenstanders

Vanuit de wijk werden heel wat bezwaarschriften ingediend betreffende de te verwachten verkeersdrukte, de onveilige ontsluiting op de gewestweg en de onduidelijke verkeerscirculatie. Tot op heden kregen de indieners van de bezwaarschriften nog geen redelijk antwoord op hun vragen. Door de gemeenteraad werd met een heel nipte meerderheid de aanleg van de nieuwe wegen goedgekeurd. De beslissing of de verkaveling er al dan niet komt, wordt de komende maanden genomen door het schepencollege.

Daarnaast zijn er ook een aantal bewoners die graag hun eigendom willen verkopen zodat er op gebouwd kan worden.  Ook voor die bewoners heeft het actiecomité begrip en uiteraard zijn ook zij welkom tijdens de wandeling. 

Voor alle duidelijkheid: het actiecomité is niet tegen een mogelijke verkaveling, maar eist dat die kleinschaliger en vooral leefbaarder wordt  voor de buurt. Momenteel zijn meer dan 200 wooneenheden voorzien op een krappe oppervlakte: dat is meer dan er in heel Zonnegem staan!

Praktisch

Op zondagnamiddag 27 mei start de wandeling om 14.30 u. stipt onder de Markthal op het Marktplein. Het parcours is kind- en buggyvriendelijk en onderweg wordt een versnapering voorzien. De voorziene duur bedraagt anderhalf uur. Uiteraard is iedereen hartelijk welkom.

 

Gerelateerde artikelen

@thuisinhoutem op Twitter

Logo TiH 1

Alle nieuws en informatie over Sint-Lievens-Houtem, waar en wanneer jij dat wil!

Like ons op Facebook!


Webdesign en hosting door WAVI || Digitale marketing door Pieter De Moor
Thuis in Houtem VZW - BE0647.927.930 - Verkoopsvoorwaarden