Hoe zuiver is de lucht in Sint-Lievens-Houtem? Curieuzeneuzen zoekt het uit!

woensdag, 23 mei 2018

U heeft ze mogelijk al zien hangen aan de ramen van enkele huizen: de blauwe 'immoborden', die eigenlijk meetpunten van het project Curieuzeneuzen zijn. Het project is een initiatief geleid door Universiteit Antwerpen in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en de krant De Standaard. In totaal zijn er 20.000 meetpunten in Vlaanderen, waarvan 22 in Sint-Lievens-Houtem. De metingen zijn gestart op zaterdag 28 april en stoppen komende zaterdag. Thuis in Houtem ging luisteren bij Sam De Craemer van Universiteit Antwerpen.

Hoeveel meetpunten telt Sint-Lievens-Houtem?

"Er zijn 22 bevestigde meetpunten in Sint-Lievens-Houtem, uit 56 inschrijvingen. Dit is ongeveer de verhouding meetpunten tot inschrijvingen die we algemeen hebben (20.000 meetpunten uit 52.000 inschrijvingen)."

Hoe werden de punten geselecteerd? Werden ze gekozen op basis van spreiding of bijvoorbeeld de afstand van de woning tot de straat?

"De selectieprocedure was iets ingewikkelder dan dat. We hebben in Sint-Lievens-Houtem een mooie verdeling, zowel geografisch als op basis van type locatie. Deze laatste kan je opdelen in plaatsen met geringe invloed van verkeer (echt landelijk, weg van drukke banen), plaatsen in de buurt van verkeersaders, plaatsen in de buurt van verkeersaders die aan beide kanten een rij aaneensluitende bebouwing hebben (zogenaamde streetcanyons), en plaatsen waar we geen verkeersdata van hebben. De afstand tot de weg werd in de meeste gevallen niet meegenomen, maar voor punten waar we een merkelijke bijdrage van verkeer verwachten gaven we wel de voorkeur aan 1e verdiep, voorkant van het huis waar mogelijk.

De NO²-concentratie wordt gemeten over de periode van een maand, wordt dat enkel door het verkeerveroorzaakt? Of zijn er nog andere dingen die effect hebben op dit specifieke deel van luchtverontreiniging?

"Hoewel NO2 ontstaat in verschillende verbrandingsprocessen is in het algemeen verkeer de belangrijkste bron. In het recentste rapport rond de luchtkwaliteit in Vlaanderen van de VMM (Jaarverslag Immisiemeetnetten - 2016) worden bijdragen van verschillende bronnen aan de totale uitstoot van stikstofoxiden (NOx) berekend. NOx is de som van NO2 en NO, waarbij NO2 de grootste bijdrage is. De VMM rapporteert dat verkeer 62% van de uitstoot van NOx in Vlaanderen veroorzaakt, met op de tweede plaats de industrie die voor 18% bijdraagt.
Lokaal kunnen andere verbrandingsprocessen een bijdrage leveren. In een straat waar bijna geen verkeer komt maar wel veel hout verbrand wordt kan dit een merkbaar effect op de NO2 concentraties hebben, al is huisverwarming typisch een groter probleem voor fijn stof. "

Is jullie verwachting dat we in een zeer landelijke gemeente als de onze alsnog verontreiniging hebben? Of zou dit best moeten meevallen?

"Algemeen verwachten we lagere waarden in landelijke gemeenten dan in steden. Maar wellicht zal dit niet op alle locaties zo zijn. Als we specifiek naar plaatsen met meer verkeer gaan kijken, zoals aan drukkere N-wegen, en zeker in de hoger vernoemde streetcanyons, verwachten we dat daar ook enkele hoge waarden zullen tussen zitten. Dit werd ook duidelijk uit de nieuwe kaarten van het luchtkwaliteitsmodel van de VMM, zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/13/luchtvervuiling-treft-ook-kleinere-gemeenten/"

Hoe wordt verontreiniging tegengegaan? Is dat enkel door minder NO² uit te stoten, of kan de NO² in de lucht verminderd worden zoals bomen CO² opnemen?

"Als we denken aan verkeer, dat in dit verhaal de belangrijkste bijdrage is, zijn er een aantal pistes. Een piste is minder vervuilende wagens, of technologie waar de vervuiling verplaatst word buiten de woonwijken (elektrische wagens), maar dit alleen is niet genoeg. Een noodzakelijk deel van de oplossing is het verminderen van wagengebruik, een verhaal waarin zowel burgers als overheden een rol te spelen hebben. 
Ook voordat de bron aangepakt wordt zijn er lokaal opties om de invloed van verkeersuitstoot op de concentraties in woonwijken te beperken. Een groene barrière, namelijk een strook met bomen en struiken tussen drukke banen en woonwijken kan de lokale vervuiling verminderen, als deze correct is aangelegd. "

We gingen luisteren bij Houtemnaar Christophe De Moor, die een meetpunt hangen heeft. Christophe, waarom doe je mee?

"Ik was vooral zelf curieus naar de luchtkwaliteit in Houtem. Qua resultaat zou het enerzijds moeten meevallen waar ik woon, vlak naast het Eilandbos. Maar anderzijds is er ook een pak passage van auto's in de straat, dus ik ben benieuwd!

Gerelateerde artikelen

@thuisinhoutem op Twitter

Thuis in Houtem
Hiep hiep hoera 🎂🎂🎂 Benieuwd naar wat voor een verjaardagsfeestje het wordt? ➡️ Kijk dan snel even verder:… https://t.co/aQfZXp0Y9r

Logo TiH 1

Alle nieuws en informatie over Sint-Lievens-Houtem, waar en wanneer jij dat wil!

Like ons op Facebook!


Webdesign en hosting door WAVI || Digitale marketing door Pieter De Moor
Thuis in Houtem VZW - BE0647.927.930 - Verkoopsvoorwaarden