Inhuldiging nieuwe personeelswagen post Sint-Lievens-Houtem

woensdag, 04 juli 2018

Naar aanleiding van de brandweerhervorming werd — de toenmalige voorpost van brandweer Zottegem — brandweer Sint-Lievens-Houtem op 01/01/2015 een volwaardige autonome brandweerpost. Deze brandweerpost werkt dus sindsdien volledig zelfstandig binnen de hulpverleningszone “Vlaamse Ardennen”.

Momenteel zijn er 19 manschappen actief in deze brandweerpost. Zij is nog steeds op zoek naar gemotiveerde kandidaten die brandweerman/vrouw willen worden. Dit jaar kwamen 2 nieuwe brandweermannen de post versterken. Meer info ivm voorwaarden aanwerving kan men vinden de website www.bvlar.be.

Door continu te investeren in personeel, materiaal en materieel wil deze brandweerpost — zoals alle andere posten binnen Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen — steeds up-to-date zijn en beschikken over de beste middelen om de burger in nood te helpen.

In dit kader werd in 2018 al geïnvesteerd in nieuw ontzettingsmateriaal voor bevrijden van geknelde personen bij verkeersongevallen. Dit materiaal is veiliger, efficiënter en ergonomisch, wat het gebruik tijdens dergelijke interventies alleen maar ten goede komt, zowel voor slachtoffer als brandweerman.

Het wagenpark

Op dit ogenblik beschikt de post Sint-Lievens-Houtem over 3 voertuigen:

  • Een multifunctionele autopomp, die zowel kan worden ingezet voor brandbestrijding als voor technische interventies
  • Een tankwagen met 8000 L water
  • Een logistiek voertuig voor interventies van diverse aard

Het wagenpark wordt vanaf vandaag aangevuld met nog een nieuw voertuig. Het betreft een personeelsvoertuig voor 8 personen. Doel van dit voertuig is divers. Het kan ingezet worden om personeel naar grotere interventies te brengen, voorzien in transport naar opleidingen aan de brandweerscholen, zonale vergaderingen, opdrachten van werkgroepen, enz…

Het voertuig werd op 01/07 plechtig ingehuld in aanwezigheid van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem, de Zonecommandant, verantwoordelijken van de diverse brandweerposten en beleidsmedewerkers van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Met fierheid en trots werd dit voertuig dan ook plechtig in ontvangst genomen door alle leden van de post Sint-Lievens-Houtem. Bij deze willen de leden van deze post ook alle collega’s bedanken die dit dossier hebben behandeld met onderstaand resultaat.

120 oproepen per jaar

De frequentie van het aantal oproepen stijgt ieder jaar opnieuw, momenteel draaien we rond de 120 oproepen op jaarbasis, wat betekend dat we 1 op roep hebben om de 3 dagen. Met onze post bieden we ook hulp bij interventies van andere posten binnen onze zone en hebben we interventies waar we posten bijtreden buiten onze zone omdat we snelste post zijn voor die gebieden.

De onweders van eind mei en begin juni hebben veel inzet gevraagd van onze manschappen, wij hebben de Houtemse bevolking zo goed en zo kwaad als kon geholpen bij de problemen ingevolge het noodweer. Verschillende dagen aan 1 stuk hebben we hulp geboden bij het reinigen en vrijmaken van de wegen alsook de verdeling van zandzakken om bij volgend onweer verdere schade te vermijden.

Momenteel wordt er nog gezocht naar een 10-tal kandidaten, mensen met interesse kunnen info terugvinden op de website https://ikwordbrandweer.be/nl/je-bent-meer-brandweer-dan-je-denkt of op de zonale website van brandweerzoen Vlaamse Ardennen www.bvlar.be/Zij zullen een federaal geschiktheidsattest moeten behalen aan de brandweerschool om zich vervolgens kandidaat te kunnen stellen voor onze post, vervolgens zullen ze kunnen deelnemen aan de brandweeropleiding.

Gerelateerde artikelen

@thuisinhoutem op Twitter

Logo TiH 1

Alle nieuws en informatie over Sint-Lievens-Houtem, waar en wanneer jij dat wil!

Like ons op Facebook!


Webdesign en hosting door WAVI || Digitale marketing door Pieter De Moor
Thuis in Houtem VZW - BE0647.927.930 - Verkoopsvoorwaarden