Werkingsmiddelen Gecoro naar herwaardering Eilandbos

donderdag, 04 januari 2018

In maart 2017 organiseerden de gemeente en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen enkele participatieavonden ‘Kruispunten om te ontmoeten’. Deze hadden de bedoeling om inwoners van elke deelgemeente de kans te geven om ideeën te formuleren over acties in hun woonomgeving. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GeCoRo) kreeg van het gemeentebestuur inzicht in de geformuleerde voorstellen en besliste om ook hun steentje bij te dragen.

Extra aandacht voor het Eilandbos

 

De conclusie was dat de meeste voorstellen gingen over speelterreinen en trage wegen. De Gecoro wil het initiatief van de gemeente graag ondersteunen maar wil daarbij graag het Eilandbos onder de aandacht brengen. Voor velen is dit namelijk een onbekend stukje terrein in het hart van de gemeente. “Op vandaag is het moerassig en weinig bruikbaar. Het is nochtans een belangrijke verbinding die geherwaardeerd kan worden. Daarom dringen we aan op een kwalitatieve inrichting van het gebied tussen de oude molen en de omgeving van de Fabriek. Het moet een wandel- en speelgebied worden met aandacht voor de bestaande natuur.”, zegt Sylvie Van Damme, voorzitter van de commissie.

“We zijn van mening dat de vaak weinig kwalitatieve ingrepen die gedurende de voorbije tien jaar op deze plek zijn gebeurd, zoals de aanleg van het bufferbekken en het verbreken van de link tussen het Eilandbos en het speelterrein kunnen worden rechtgezet.”, volgt Sylvie verder.

De Gecoro besliste daarom om hun niet benutte werkingsmiddelen volledig te schenken aan de gemeente in functie van een herinrichting van het Eilandbos en hoopt dat ze actief betrokken wordt bij de opmaak van de plannen. Het gaat om meer dan 10 000 euro waarmee de gemeente aan de slag kan gaan.

 

Gerelateerde artikelen

@thuisinhoutem op Twitter

Logo TiH 1

Alle nieuws en informatie over Sint-Lievens-Houtem, waar en wanneer jij dat wil!

Like ons op Facebook!


Webdesign en hosting door WAVI || Digitale marketing door Pieter De Moor
Thuis in Houtem VZW - BE0647.927.930 - Verkoopsvoorwaarden